:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
เทศบาลตำบลท่าจีนมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปเรือสำเภาจีนมีใบ ๗ ใบ แล่นอยู่ในทะเล 
หมายถึง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณตำบลท่าจีนเป็นสถานที่ค้าขายของชาวจีน ที่นำเรือสำเภาจีนเข้ามาเทียบท่าค้าขายและจอดพัก  จึงเรียกว่า "บ้านท่าจีน" และเปลี่ยนมาเป็น "ตำบลท่าจีน" ในปัจจุบัน ส่วนใบของเรือสำเภา ๗ ใบ คือ หมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่ ของตำบลท่าจีน

 
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ