:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
โครงการนายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๙ – ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าจีน นำโดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน  กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร  และ บริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จัดโครงการ “นายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒”  โดยมีท่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ณ อาคารอเนกประสงค์(วัดน้อยนางหงษ์) หมู่ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ