:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าจีน นำโดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน  ณ เทศบาลตำบลท่าจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ