:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
โครงการนายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑

     วันที่ ๙ – ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าจีน นำโดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน  กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร  และ บริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จัดโครงการ “นายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒”  โดยมีท่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ณ อาคารอเนกประสงค์(วัดน้อยนางหงษ์) หมู่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าจีน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

     วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  นายรังสรรค์ เจียระนัย  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจีน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  เพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมา และพิจารณาโครงการต่าง ๆ    เทศบาลตำบลท่าจีน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

     วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการเทศบาลตำบลท่าจีน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณางบประมาณต่างๆ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าจีน ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน
โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าจีน นำโดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน  ณ เทศบาลตำบลท่าจีน
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     วันที่ ๖ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าจีน นำโดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน และ อสม. ตำบลท่าจีน ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ใส่ทราย พร้อมให้สุขศึกษาเรื่อง ๓ เก็บ ๓ โรค และมาตรการ ๕ ป ๑ ข  เพื่อกำจัดลูกน้ำและยุงลายให้กับชาวตำบลท่าจีน ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ พื้นที่ตำบลท่าจีน หมู่ที่ ๑ – ๗
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค

     วันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าจีน นำโดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค(ตรวจพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลท่าฉลอม) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  ณ พื้นที่ตำบลท่าจีน หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ และหมู่ที่ ๗
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ