:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนวดกดจุดคลายเส้นขั้นพื้นฐานและสมุนไพรใช้บรรเทาอาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจีน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการนวดกดจุดคลายเส้นขั้นพื้นฐานและสมุนไพรใช้บรรเทาอาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลท่าจีน เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เรื่องทักษะการนวดกดจุดพื้นฐานและการใช้สมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจีน จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการนวดกดจุดคลายเส้นขั้นพื้นฐานและสมุนไพรใช้บรรเทาอาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลท่าจีน เริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ