:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการนายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลท่าจีน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร และบริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ขอเชิญชวน พี่ น้องประชาชนชาวตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการนายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดน้อยนางหงษ์ หมู่ที่ ๔
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดชีผ้าขาว หมู่ที่ ๒
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ซอยเสรี หมู่ที่ ๑
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลท่าจีน โดยเปิดให้บริการ
๑.ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พัดลม เตารีด หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่น CD และ DVD
๒.ซ่อมบานหน้าต่างและประตูมุ้งลวด
๓.ตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
๔.สาธิตและบริการตัดผมชายและช่างเสริมสวย
๕.ตรวจวัดคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิต
๖.รับชำระภาษีเคลื่อนที่
“ทุกบริการเปิดบริการให้ฟรี” (การลงทะเบียนเข้ารับบริการโปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย)
เทศบาลตำบลท่าจีนจึงขอเชิญชวน พี่ น้อง ประชาชนตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการนายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ