:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
ตีกลองยาว

     เจ้าของภูมิปัญญา

นายไพรัตน์  ออกกิจวัตร


ลำตัด

     เจ้าของภูมิปัญญา

นายสากล ออกกิจวัตร


ภาษามอญ

     เจ้าของภูมิปัญญา

นายเสมา อันสุกัน


กวนกาละแม

     เจ้าของภูมิปัญญา

นายสานน  ออกกิจวัตร


สไบมอญ

     เจ้าของภูมิปัญญา

นางนงเยาว์ กลมละม้าย


 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ