:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนวดกดจุดคลายเส้นขั้นพื้นฐานและสมุนไพรใช้บรรเทาอาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจีน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการนวดกดจุดคลายเส้นขั้นพื้นฐานและสมุนไพรใช้บรรเทาอาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลท่าจีน เริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

 


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     
เทศบาลตำบลท่าจีน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร และบริษัท พี เอส พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ขอเชิญชวน พี่ น้องประชาชนชาวตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการนายกพบประชาชนและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง ขอปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

      
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

     ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยแรก

      
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ เรื่อง ขอแจ้งพื้นที่การปฏิบัติงานตามแผนงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

     *** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ เรื่อง ขอแจ้งพื้นที่การปฏิบัติงานตามแผนงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจีน จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลท่าจีน เริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

      
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

     เทศบาลตำบลท่าจีน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และ พี่ น้อง ประชาชนชาวตำบลท่าจีน เข้าร่วมโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลท่าจีน
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ