:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
สภาพทั่วไป

     - ที่ตั้ง อาณาเขต
- เนื้อที่
- ภูมิประเทศ
- ภูมิอากาศ
- จำนวนหมู่บ้าน
สภาพทางสังคม

      - การศึกษา
- สถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรม
- สาธารณสุข
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สภาพทางเศรษฐกิจ

     - อาชีพ
- หน่วยธุรกิจในเขตฯ
การบริการพื้นฐาน

     - การคมนาคม
- การโทรคมนาคม
- การไฟฟ้าและแสงสว่าง
- แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ