:: :: ::  เทศบาลตำบลท่าจีน ยินดีต้อนรับ และพร้อมให้บริการ  :: :: ::

 
เทศกาลกินเจ

 

อ่านรายละเอียด

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

 

อ่านรายละเอียด

วันอาสาฬหบูชา

 

อ่านรายละเอียด

วันเข้าพรรษา

 

อ่านรายละเอียด

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

 

อ่านรายละเอียด

วันเยาวชนแห่งชาติ

 

อ่านรายละเอียด

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

อ่านรายละเอียด

24 เมษายน วันเทศบาล

 

อ่านรายละเอียด

ความรู้เรื่องยาเสพติด

 

อ่านรายละเอียด

วิ่งแล้วความจำดี

 

อ่านรายละเอียด

12
 
 
 
 
 
 
นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
 
เช็คเมล์
facebook เทศบาลตำบลท่าจีน
กระทรวงมหาดไทย PR
จังหวัดสมุทรสาคร
สถ.ท้องถิ่น
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย
เข้าระบบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาชุมชน
กกต.
การไฟฟ้า
กรมอาเซียน
OTOP
ปปช
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
สลากกินแบ่ง
สนง.ประกันสังคม
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ